מוסלמים רעים?

מי אמר שהמוסלמים והאיסלאם הם רעים מיסוד? מה יודע boobus Americanus על הקוראן, אסלאם…