טפילים

(תגובה עורך: נראה כי יותר מדי ידע על הפשעים של יהודים ציוניים הוא “אנטישמי”…ביקורת…