בוסטון הפצצה – עוד דגל שקר?

תמונות של תרמיליהם של האחים אינן עולה בקנה אחד עם תרמילים המכילים פצצות סיר לחץ. אולם, תרמילים על ידי…