9-11 הוא הגדרת האירוע של ימינו…שקר גדול

אנחנו כבר שיקרנו לי על עינויים, האזנות סתר, קשרי עיראק לאל קעידה, נשק להשמדה המונית בעיראק, נשק אטומי…