איך ישראל מרגלים על כולנו דרך NSA

איך מרגלים ישראל על קשר לאורך כל אותו הסוכנים NSA הישראליים שהיו להם לפני…