רוטשילד ציונות & 9-11

דוד Icke שכתבתי ודברתי בהרחבה על הסדר היום מאחורי התגלגלות הפיננסית העולמית…