פוקושימה – היה זה דגל שקר?

פעולות דגלי שווא מחויבים לרמות (להטעות) לגבי מי או מה גרם לאסון או…