המלחמה בעיראק–יזום על ידי שמרנים יהודים

ארי שביט הוא עיתונאי בעיתון הארץ, העיתון הישראלי העיקרי. זה מה שהיה לו…