פיליפ זליקוב, בוגד & סוכן ישראלי

מחבר ראשי של 9/11 דו"ח הוועדה…מומחיותו של האזרח כפול זליקוב היא “יצירה ושימור של מיתוס ציבורי”–במהות…