הציוני אמר: גרמניה חייבת להיכחד!

“ואיך אנחנו נשרפו במחנות מאוחר יותר, חושב: מה היית דברים שהיו כמו אם כל…