סטלין של אמריקה

היינו עושה גם כדי ללמוד את ההיסטוריה האמיתית של הבולשביקים והגרימה של מרקסיזם…