סנאודן & NSA שלג איוב

קח את המקהלה של תקשורת ההמונים של גינוי סנודן כרמז: סנודן הוא הסחת דעת, ב…