מניפולציה במנועי חיפוש. גוגל ו-YouTube Suppress שנוי במחלוקת 9/11 אמת?

סחיטה להעניש גוגל ו-YouTube עם תפיסה של נכסים. כלא הבעלים העיקריים, עורכים ואנשי תוכנה…