Zimmerman / Travon Trial: Podżeganie do zamieszek

Morderstwo George Zimmerman zaczął i jeśli nic innego nie zauważamy, jest na wystawie,,en,"Żydowscy neokonowie,,en,Odpowiedzialny za wojnę w Iraku,,en,MARXISM = Komunizm żydowski,,en,Ci, którzy nie uczą się lekcji historii, mają powtarzać te lekcje,,en,Trojan,,en,Egipt po przewrocie,,en,Egipt po przewrocie ... Generał prowadzący zamach jest pochodzenia żydowskiego,,en,Egipt jest teraz zajęty,,en…