Zło muzułmanie?

Kto powiedział, że muzułmanie i islam są z natury złe? Co boobus Americanus wiedzieć o Koranie, Islam…