הבולשביקים של היום–NSA & אורוול

MASS SURVEILLANCE IN THE ORWELLIAN POLICE STATE. חלק 1: What Big Brother Wants, by Dr Lasha Darkmoon…