Separation of Temple and State

(Komentarz redakcji & Ostrzeżenie: Jest to z grubsza napisane blogu–Może celu zdyskredytowania autora. mamy…