הוכחה להריסה מבוקרת

עכשיו זה הזמן לייבש את הביצה,,en,עובד NIST לשעבר הופך מתריע לחשוף לפשע NIST,,en. Former NIST employee becomes whistleblower to expose NIST complicity…