חוצפה!

LOL!!! שליח האו"ם בישראל מאשים את סוריה ב'מנסה להסית מלחמה 'ישראל ירדה מיני-Nuke על סוריה על…