Puppet Putin?

Puppet Putin zbiór wątpliwości wokół wiarygodności Putina jako opozycji do porządku obrad JWO. I am not…